Les idees

En LucasCorp som uns apassionats de les idees, les idees són els somnis concebuts, atrevits i alhora realistes ...

Les persones

Les persones són al centre de la creació. Les empreses les componen, les somien i les gestionen ...

Els projectes

El re-enfocament d'una organització, independentment de la seva dimensió es fa a l'empara de les línies mestres.

La comunicació

Els "quaderns per al diàleg" com a intercanvi atrevit i docte d'opinions, reivindiquem aquest concepte de diàleg ...

La Persona és la Diferència

LucasCorp ofereix Serveis de Valor Afegit i Consultoria Estratègica als Negocis

LucasCorp neix amb la missió de prestar Serveis de Valor Afegit i Consultoria Estratègica als Negocis i al centre d'ells, les Persones.

LucasCorp té una visió humanista dels negocis. Els paradigmes empresarials actuals, evidencien l'esgotament dels reconeguts, com a referents, en l'actualitat.

Només la energia, l'entusiasme i el compromís de les persones, construeixen les millors organitzacions per donar resposta de forma socialment oberta i sostenible a la complexitat i diversitat de les mateixes i de la pròpia societat.

No es pot dissociar Societat, Empresa i Persona, és un tot comunicat.

LucasCorp neix del somni d'una persona que després d'una llarga trajectòria professional en grans empreses i en el món de la consultoria, en l'àmbit de les organitzacions i de les persones, vol contribuir a la necessària transformació en valors i metes que les nostres organitzacions necessiten.

Quant se sap de tècnica, de lògica, de la raó, dels resultats, del que podem mesurar i com ens enorgulleix parlar en aquests termes !

No obstant això que poc sabem de la persona, de les seves circumstàncies, de les seves emocions, del seu jo no revelat, de les seves pors, quan de forma evident tot això construeix en positiu o en negatiu el que podem esperar de la mateixa en el si de una organització. Les emocions, el que no podem mesurar, ens inquieta.

La persona regeix el destí, els resultats i la riquesa dels negocis, entesa aquesta de forma extensa i ho fa més enllà de les múltiples capes de certificacions per evidenciar la seva excel·lència, ho fa més enllà de la modelització dels processos eficients, de l'aprofitament de sinergies, de millores de costos. La Persona és la Diferència.

LucasCorp amb transparència, naturalitat i compromís, contribueix per a que constueixis i facis realitat el teu somni.

AINEP

El despertar de la consciència perquè les persones i organitzacions es converteixin en la millor versió de si mateixes.

AINEP Persones

Acompanyar les organitzacions en el seu procés de canvi i desenvolupament. El camí cap a la realització de les persones.

AINEP empreses

Només cal identificar punts forts i oportunitats de millora, i tenir voluntat d'anar a per això i aconseguir-ho plenament.

AINEP creixement

FLSOFT