Projectes de consultoria

Consisteix en unes tasques clarament definides en objectius i abast, habitualment amb la fixació d'un preu tancat de contractació.