AINEP Creixement

Només cal identificar punts forts i oportunitats de millora, i tenir voluntat d'anar a per això i aconseguir-ho plenament.

Equilibri personal

Si acceptem que la persona és l'eix de tota activitat en el si d'una organització , ens situem a l'instant en un paradigma diferent, on el ADN de l'empresa ha de contenir en els seus gens un model diferent de "fer" i de "fer que les coses succeeixin".

Coaching Equips d'alt rendiment

La identificació del potencial de les persones es fa necessari enfront del creixement i / o necessitat de gestionar adequadament les carreres, evolució i desenvolupament de les persones en general i de les clau en particular.

Coaching Anàlisi organitzacional. Model d'excel·lència

En tota organització i tal com afirma Tom Peters "el coll d'ampolla, sempre està a dalt", per això és essencial que qui transmet la polítiques i línies essencials d'actuació, prediquin amb l'exemple i per això millorin les seves habilitats directives, per enfocar, alinear i millorar el model de gestió donat.

Coaching Desenvolupament, integració i convergència d'empreses

La integració i convergència de companyies amb diferents cultures, diferent implantació geogràfica, fent, possiblement el mateix, de diferent forma i reeixides les dues, esdevé un projecte interessant i gratificant.