Preparació i elaboració de guies d'auditories

Amb abast i objectius definits per trobar la bretxa entre la situació actual i la desitjada, o requerida per la normativa que s'apliqui en cada cas.