coaching Gestió de la diversitat cultural a les empreses

La Llei de la Diversitat i la seva aplicació en una Organització comporta la realització d'una fotografia on el reflex dels termes a considerar tant de forma quantitativa, com qualitativa, indiquin que aquesta gestió s'està realitzant amb les millors pràctiques i en termes d'igualtat en matèria de retribució, de reclutament, d'estructura laboral, de llenguatge i formes de comunicació, etc.