Coaching de relacions d'equips

Els fins i propòsits del Coaching de Sistemes de Relacions i Organitzacions són els mateixos que el coaching executiu, la diferència amb ell, és que és un model innovador que no es dirigeix a l'essència de la persona, sinó que produeix un canvi de paradigma que permet treballar directament amb la relació que es forma entre les persones d'un grup, d'una organització, etc

En tots els grups, com a sistema, flueix una intel·ligència relacional, la base són els processos emocionals personals, el Coaching de Sistemes de Relacions i Organitzacions, permet revelar els mateixos, els seus rols i les seves estructures, en escoltar totes les veus del mateix, només així és possible canviar la realitat d'aquest sistema.

L'objectiu d'aquest procés de desenvolupament, és l'impacte positiu en els resultats del grup , facilitant i millorant alhora el resultat individual en aquest entorn de grup.