Model de gestió de persones

La cultura d'una empresa inclou també les pautes de conductes dels seus components, com ens anem a comunicar, com anem a resoldre els conflictes que puguin sorgir així com les naturals necessitats que puguin presentar-se.


En el seu punt àlgid ens estem endinsant en el món del respecte mutu, en com em sembla adequat, correcte que em tracti com estic disposat jo a tractar als altres, a interrelacionar de forma grupal.

No és en absolut un tema menor el conformar un model de gestió de persones que comuniqui, canalitzi i faci eficient la cultura que ens hem donat.

Només des mecanismes de " democràcia profunda " es construeixen els models de relació de les persones.