Arquitectura TI empresarial

Arquitectura TI empresarial.

 

  • Definició de models d'infraestructura TIC.
  • Plans de renovació i modernització.
  • Anàlisi i selecció de tecnologia.
  • Innovació tecnològica.