Estructura laboral

És una evidència que el nostre model empresarial i econòmic porta anys canviant amb més rapidesa que la nostra capacitat d'entendre i assimilar-ho, el nostre statu quo convencional ha patit un canvi sobtat i desconcertant.

Com ho afrontem (abans i ara)? Amb les receptes de sempre! (Si estem a temps)

La estratègia de l'empresa ha de contenir totes les claus del negoci i ha de preservar, sens dubte, el know how de la mateixa per poder blindar el core -bussines que li és propi.

Per què llavors les primeres i de vegades úniques mesures consisteix a prescindir de les persones en les que tant hem invertit i desenvolupat i en les que està dipositat el nostre coneixement nuclear? Amb la seva pèrdua, no perdem valor també?

On són les nostres palanques de canvi i les nostres fortaleses?

L'anàlisi i conformació d'una estructura laboral , amb el coneixement precís, adequada a cada posició, perquè proporcioni a la organització l'agilitat precisa que "els fets inesperats" puguin requerir, s'ha de construir a consciència, res té a veure amb visions parcials i passades, ni amb lleis, ni sindicats ni contractes, té a veure amb la construcció d'una organització intel·ligent i eficient.