FLSoft Serveis

Els nostres Serveis de Consultoria ajuden a executar iniciatives de transformació de l'acompliment en tota l'empresa. Ajudem a que l'estratègia es torni una realitat.

Desenvolupament d'aplicacions

Som experts en el desenvolupament de sistemes d'informació en totes les seves fases i ho fem en la modalitat que més li convingui amb atenció als serveis que calguin.

Projectes d'assessorament

Tenen un abast definit en raó de la seva matèria i, amb un període de temps fixat.

Projectes de consultoria

Consisteix en unes tasques clarament definides en objectius i abast, habitualment amb la fixació d'un preu tancat de contractació.

Preparació i elaboració de guies d'auditories

Amb abast i objectius definits per trobar la bretxa entre la situació actual i la desitjada, o requerida per la normativa que s'apliqui en cada cas.