Posada en valor dels coneixements corporatius (descobrir i aprofitar)

Els actius no materials, freqüentment no s'estructuren i es gestionen adequadament I per ende, freqüentment, es converteixen en fortes barreres que frenen l'evolució i transformació dels negocis.

 

Si el coneixement corporatiu és erroni o no és precís, la seva gestió, com així la seva evolució, fa necessari el recull de la informació i documentació realitzada i accessible al moment, com a base de l'evolució d'aquest actiu immaterial.