Gestió de la Continuïtat del Negoci

La Continuïtat del Negoci s'implanta paràgraf aconseguir disminuir el dany o potencial impacte, per a l'Organització en el seu conjunt, davant qualsevol incident disruptiu. Prepara a l'Organització respondre eficaçment davant paràgraf qualsevol contingència, Mantenint la activity, del acord al nivell acordat, fins Que es restableixi la situació inicial.

 

Implica el coneixement de tots processos del negoci, la criticitat dels mateixos i una evaluació General de Risc.