Normatives

L'establiment de normatives internes a les empreses, dóna suport i concreta el desenvolupament organitzatiu de les Organitzacions, és un capítol que té més importància i rerefons del que en aparença sembla, traslladant a la pròpia organització la voluntat de transparència en totes les seves decisions, pautes i directrius.

Aquestes normes, corresponen a àmbits estratègics, operatius i econòmics, establint els canals, límits, àmbits i responsabilitats pel que fa aprovació tant de la pròpia norma, com a l'objecte de la mateixa.