FLSoft Consultoria

 

L'objecte de la consultoria és proporcionar al client solucions dins de l'estratègia en tecnologies de la informació, sempre de forma flexible i adaptada a les característiques i necessitats de cada empresa, com ara:

 

  • Estudis de viabilitat.
  • Anàlisi processos actuals (tant de back-office com operatius).
  • Identificació de requeriments.
  • Aprofitament efectiu i eficient de les possibilitats d'informació ofertes pels softwares ERP.

 

Consultoria estratègica en tecnologies de la informació

Com qualsevol altra àrea de la companyia, la tecnològica ha d'estar, alineada amb l'estratègia de la companyia, però no és menys cert que no sempre es considera així.

Estratègia i alineament TI

La transformació dels processos de negoci, abordats prioritàriament en origen sobre els de back-office, esdevenen clau actualment, aquells processos de front-office.

Processos tecnològics de negoci

Les Tics d'una companyia han de reflectir i recollir el mapa de processos i el "spaghetti" de la cadena de valor de la mateixa i això comporta el adaptar-se amb total flexibilitat al "Core Bussines" ia les "guidelines" del negoci.

Projectes d'eficiència TI

En les TI, com en qualsevol altra àrea és abordable la millora d'eficiència dels mateixos, actuant entre d'altres sobre.