Coaching Desenvolupament, integració i convergència d'empreses

La integració i convergència de companyies amb diferents cultures, diferent implantació geogràfica, fent, possiblement el mateix, de diferent forma i reeixides les dues, esdevé un projecte interessant i gratificant.

La posada en pràctica de la màxima de "democràcia profunda real" aporta des de la pròpia estructura de comandament, possiblement diversa, i dels referents d'equips, les reflexions encertades i transparents que permetin construir per acceptació "una nova terra comú" amb el millor de "les dues terres d'origen".

El conversar, escoltar, treballar junts, el fer nostre el punt de vista de l'altre uneix i crea.