FLSoft - consultoria IT, tecnologia i serveis IT

FLSoft és l'àrea funcional de LucasCorp dirigida a les organitzacions en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, volem ser el seu soci tecnològic amb una qualitat de prestació de serveis, propera i personalitzada que doti de la major eficiència , seguretat i rendibilitat el teixit tecnològic de la seva companyia.

Ens avala el nostre coneixement i els anys de prestació de serveis a empreses.

El nostre portfoli d'activitats està obert a les necessitats precises que l'evolució del seu negoci pugui requerir.

Organització, persones i tecnologia (mitjans) són les tres potes en què s'assenta la seva empresa, cadascuna en la mesura necessària i en equilibri.

Una solució adequada en matèria TIC, marca el diferencial d'eficiència i resultat entre unes i altres organitzacions, també les TIC defineixen una cultura pròpia d'empresa.