Estratègia i alineament TI

La transformació dels processos de negoci, abordats prioritàriament en origen sobre els de back-office, esdevenen clau actualment, aquells processos de front-office, requerint per a això un mapa global definit pel que fa a:

 

  • Pla estratègic de sistemes d'informació.
  • Definició del Model Organitzatiu de TI.
  • Definició de serveis i de la seva Model de Gestió.
  • Models de Govern de TI