Regulació de protecció de dades

Es concreta en l'adequació de les empreses a les diferents normatives de protecció de dades i privacitat existents:

 

  • 1.-. D'una banda adequació a la LOPD (LO 15/1995, de 13 de desembre) i el seu reglament d'aplicació (RD 1720/2007, de 21 de desembre) de protecció de dades personals i altra legislació aplicable.
  • 2.-D'altra a la LSSI-CE (Llei 34/2002, de 11 de juliol) sobre Serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic. Revisió de pàgines web, termes i condicions, política de privacitat.
  • 3.- Com a cas particular, servei d'auditoria de pàgines web i Blocs corporatius a la nova legislació en matèria de "cookies", segons l'article 22.2 de la LSSICE, i recomanacions per a la seva adequació a la normativa i text per l'obtenció del "consentiment informat".