coaching Estratègies d'operació i manteniment

La praxi de les empreses, el "fer" de les mateixes no sempre es corresponen amb els mapes o estratègies declarades.

El pas del temps i els hàbits personals fan decaure les millors pràctiques i hàbits professionals i per tant incideixen directament sobre l'eficiència del treball.

Això és especialment important en activitats operacionals amb suficient massa crítica d'activitat, on la correcció i evitació d'aquestes fuites i pèrdues tant de temps, com de recursos, com de seguretat o qualitat de l'operació, tenen un retorn immediat.